Testno promotivno putovanje

U okviru projekta ‘Turistički centri za bolju turističku ponudu slabije razvijenih planinskih predjela’ početkom septembra 2023. godine je u održano promotivno putovanje za grupu domaćih i stranih posjetilaca, kao dio izgradnje kapaciteta katuna u okruženju Krivog Dola za pružanje turističkih usluga.

Obuke za mještane katuna

U okviru projekta ‘Turistički centar za bolju turističku ponudu slabije razvijenih planinskih predjela’ u avgustu 2023. godine je u planinarskom domu Krivi Do održana obuka za smeštaj okolnih katuna na temu pružanja turističkih usluga. Obuku je držala Slavica Vukčević, vlasnica turističke agencije Montenegro Adventures.

Restauratorski kamp u Krivom Dolu

U julu 2022. godine je na Krivom Dolu održan 49. Regionalni kamp za restauraciju, koji je organizovao organizaciju Kulturno nasleđe bez granica iz Albanije, Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije i Opštine Andrijevica. Domaćin kampa je bio planinarski dom Krivi Do, gdje su učesnici bili smješteni.